Kasutajate reeglid ja ostuinfo

1. Üldtingimused

 

1.1 Antud tingimused kehtivad OÜ Lefkan Karaoke (edaspidi Firma) ja kõigi isikute (edaspidi kliendid), vahel, kes sooritavad ostud kasutades internetipoodi www.karaokeshop.eu(edaspidi E-pood).

 

2. Hind

 

2.1. Lefkan Karaoke OÜ ei ole käibemaksukohuslane

2.2. E-poe hinnad võivad erineda firma müügipunktis müüdavate kaupade hindadest ja kehtivad ainult ostude sooritamisel E-poest.

2.3. Klient võib tellida kauba kohaletoimetamise Eestis ja väljapoole Eestit vastavalt valitud transpordi viisile.
2.4. Muusikafailid ja karaoke videofailid saab allalaadida pärast makse sooritamist.

 

3. Tellimuse vormistamine

 

3.1. Klient koostab oma ostukorvi klõpsates soovitud kauba kõrval asuvale nupule ,,pane ostukorvi”.

3.2. Tellimuse kinnitamiseks peab klient vajutama ,,Jätka ostu vormistamisega” olevale nupule ja jälgima juhiseid kauba kättetoimetamise viisi ja makse sooritamiseks.

 

4. Maksmine

 

4.1. Tellimus võetakse töötlemisse ainult pärast selle eest maksmist. Kui tellimuse eest ei ole tasutud 7 päeva jooksul selle vormistamisest, see tühistatakse.

4.2. Tellimuse eest tasutakse OÜ Lefkan Karaoke arveldusarvele nr. EE677700771001460651 LHV Pank

 

5. Kauba kättesaamine

 

5.1. Kliendile toimetatakse kaup kätte vastavalt kliendi poolt valitud viisile.
5.2. Lisainfot saab telefonil +372 680 9044; +372 5119616 ja meili info@karaokeshop.eu teel.

6. 14-päevane taganemisõigus

 

6.1. Tagastatav kaup peab olema väliselt kasutamata (ei tohi olla kriimustusi), originaalpakendis ja komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid, draiverid, juhendid jne).

6.2. Tellimuse tühistamisel või tellimusest taganemise korral tagastatakse kliendile ostu eest tasutud summa millest klient kannab toote lattu saatmisega seotud kulutused kuni 10 EUR ulatuses.

6.3. OÜ Lefkan Karaoke kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul peale tagastatud kauba kättesaamist, tagastama tarbijale tagastatud kauba eest tasutud summa.

 

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Lefkan Karaoke OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.

7.2. Lefkan Karaoke OÜ ei vastuta:

1) teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode OÜ Lefkan Karaoke kulul.

7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.5. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

 

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Lefkan Karaoke OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Lefkan Karaoke OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Lefkan Karaoke OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Lefkan Karaoke OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Lefkan Karaoke OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

 

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki Karaokeshopi e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Lefkan Karaoke OÜ-l puudub neile juurdepääs.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. Teie ja Lefkan Karaoke OÜ vahel seoses Karaokeshopi e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjoni või Tallinna Linnakohtusse. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 

10. Diskleimer

10.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

10.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Lefkan Karaoke OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.

10.3. Karaokeshop jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis ja on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

10.4. Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib Karaokeshopi e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhtul Karaokeshopi e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Mingi vea kahtlustusel palume küsida üle kas telefonil +372 680 9044 või meili tee info@karaokeshop.eu.

11. Muud tingimused.

 

11.1. Kõik muud küsimused, mis on seotud E-poe kasutamisega, lahendatakse:

  • läbirääkimiste teel;
  • kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seadustega.

Kuidas osta?


* Vali toode, muusika või videofail, mida soovid osta ja lisa see ostukorvi.
* Enne ostukorvi lisamist saab kuulata muusikafaili demot, vajutades "demo" lingile.
* Vajuta kas "Jätka ostlemist" või "Jätka ostu vormistamisega".
* Pärast "Jätka ostu vormistamisega" ilmub "Ostukorvi sisu", kus on näha teie poolt valitud tooted.
* Pärast "Vormista ost" vajutamist ilmub "Autoriseerimine", kus saab luua konto või logida sisse olemasolevasse kontosse.
* Pärast "Registreeri" vajutamist tuleb sisetada aadressid, kuhu saab saata kauba ning pärast andmete sisestamist vajuta "Salvesta".
* Kauba tellimisel vali transpordi viis ja jätka ostu vormistamist  ning pane linnuke kasti "Nõustun tellimustingimustega" ja vajutage "Ostu vormistama".
* Nüüd vali makseviis kas pangaülekandega, LHV pangalingi kaudu, krediitkaardiga või  PayPal-i kaudu
* Lehel "Tellimuse summa" vajuta "Kinnita tellimus"
* Sisestanud kaardi andmed vajuta "Autoriseeri".

Kui muusikafaili või videofaili eest on makse sooritatud, saadetakse teie e-mailile tellimuse kinnitus ja link faili asukohaga allalaadimiseks. Allalaadida saab muusika- või videofaili ainult 1 kord.
Kui mingil põhjusel ebaõnnestub allalaadimine, siis tuleb teavitada meili teel info@karaokeshop.eu ja saadame teile uuesti lingi allalaadimiseks.

Alla laetud muusika on .mp3 320kbit/sek formaadis ja videofailid on MPEG4 formaadis.
Kuulata ja vaadata saab neid suvalise meedia pleieriga.